Magyar Falu Program

Észak-Bács

Új falugondnoki busszal bővült Kunadacs

A településen működő tanyagondnoki szolgálat feladatainak ellátásához új tanyabusz beszerzése vált szükségessé és indokolttá. Kunadacs Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, „Tanya –

Read More »
Észak-Bács

Két nagy beruházás is indul Tasson

Komoly fejlesztések előtt áll Tass. Nem rég elkészült a település minibölcsődéje, az idei nagy projektjük pedig egy új ravatalozó építése, valamint a csapadékvízrendszer fejlesztése. Több mint

Read More »